Hồ sơ xuất khẩu sản phẩm làm từ da cá sấu

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình xưởng sản xuất sản phẩm da cá sấu nhưng còn thiếu thông tin về thủ tục xuất khẩu các sản phẩm da cá sấu nên chỉ xuất qua trung gian hoặc bán buôn qua đường tiểu ngạch. Với kinh nghiệm xuất khẩu sản phẩm da cá sấu và da cá sấu hôm nay tôi chia sẻ những quy định của pháp luật về xuất khẩu sản phẩm da cá sấu. 

Chính sách ưu tiên xuất khẩu sản phẩm da cá sấu

Cá sấu là động vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước CITES ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Người xuất khẩu cần phải nắm da cá sấu thuộc hoặc sản phẩm làm từ da cá sấu thuộc các Phụ lục của Công ước CITES. Trường hợp da của cá sấu nằm trong công ước CITES thì khi xuất khẩu phải có giấy phép do Cơ quan CITES Việt Nam cấp.

Phân loại nhóm sản phẩm da cá sấu để xuất khẩu

Mặt hàng ví da cá sấu, túi xách da cá sấu được phân tại nhóm 42.02 (Hòm, va ly, xắc đựng đồ nữ trang, cặp tài liệu…). Mặt hàng thắt lưng da cá sấu tại nhóm 42.03 (Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo, bằng da thuộc hoặc bằng da tổng hợp). Mặt hàng dây đeo đồng hồ tại nhóm 42.05 (Sản phẩm khác bằng da thuộc hoặc da tổng hợp). Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan bạn có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu)

xuat-khau-da-ca-sau
Xuất khẩu sản phẩm da cá sấu sang thì trường Bắc Âu

Thuế xuất khẩu sản phẩm da cá sấu theo các nhóm

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì:
Các mặt hàng thuộc các nhóm trên không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 182/2015/TT-BTC thì: “Trường hợp mặt hàng xuất khẩu không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải kê khai mã hàng của mặt hàng xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm).”

Thuế giá trị gia tăng: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng”; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện về thuế giá trị gia tăng (GTGT), quản lý thuế và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”.

Hỗ trợ thông tin xuất khẩu sản phẩm da cá sấu

Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành da cá sấu tìm được đối tác để xuất khẩu để tìm đầu ra cho người chăn nuôi cá sấu ở khu vực miền Nam. Và thoát khỏi tình trạng các thương lái Trung Quốc ép giá người nông dân chúng tôi xin hỗ trợ các bạn các thông tin về đối tác xuất khẩu, hồ sơ, thủ tục xuất khẩu để các bạn phát triển. Ngoài ra nếu các bạn sợ mất thông tin khách hàng chúng tôi sẽ tư vấn thủ tục miễn cho người xuất.

Công ty TNHH Thương Mại KONAVIS

Địa chỉ: 35 Phạm Ngọc, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Website: caocasau.com - Email: lienhe@caocasau.com

Điện thoại: (028) 22 124 076 - Hotline: 0976 958 076 (Mr Duẩn)