Da Cá Sấu Thuộc

Xử lý thuộc da cá sấu cung cấp số lượng lớn cho các đầu mối ở trong nước và xuất khẩu. Với nguồn nguyên liệu dồi dao từ những trang trại liên kết ở khắp các tỉnh ở miền Tây. …

phan-loai-da-ca-sau-tuoi

 

Mổ Cung Cấp Da Cá Sấu Tươi

Xử lý thuộc da cá sấu cung cấp số lượng lớn cho các đầu mối ở trong nước và xuất khẩu. Với nguồn nguyên liệu dồi dao từ những trang trại liên kết ở khắp các tỉnh ở miền Tây. …

phan-loai-da-ca-sau-tuoi

 

Cung Cấp Thịt Cá Sấu Cho Các Mối Buôn

Xử lý thuộc da cá sấu cung cấp số lượng lớn cho các đầu mối ở trong nước và xuất khẩu. Với nguồn nguyên liệu dồi dao từ những trang trại liên kết ở khắp các tỉnh ở miền Tây. …

phan-loai-da-ca-sau-tuoi

 

Liên Kết Chăn Nuôi – Bao tiêu đầu ra

Xử lý thuộc da cá sấu cung cấp số lượng lớn cho các đầu mối ở trong nước và xuất khẩu. Với nguồn nguyên liệu dồi dao từ những trang trại liên kết ở khắp các tỉnh ở miền Tây. …

phan-loai-da-ca-sau-tuoi